Integriteit

Stichting IT4Kids hanteert de codes, richtlijnen en gedragsrichtlijnen zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland.

In 2020 is IT4Kids gestart met het aanleggen van een CRM-systeem. De beveiliging van persoonsgegevens wordt vervolgens jaarlijks intern getoetst en aangepast waar nodig.

Onderstaand beschrijven we de klachtenprocedure, gedragscode en informatie over meldpunt grensoverschrijdend gedrag.

Klachtenprocedure

Stichting IT4Kids stelt alles in het werk om de band met al onze relaties goed te onderhouden. Dit geldt voor onze zakelijke relaties, maar ook voor de ambassadeurs en de deelnemers van de evenementen die de worden georganiseerd door onze samenwerkende goede doelen. Helaas kan het voorkomen dat iemand vindt dat er iets niet is gegaan zoals het hoort. Uiteraard pakken we elke klacht serieus op. Wij doen dit aan de hand van de volgende procedure:

  • Klachten kunnen worden ingediend per e-mail (info@it4kids.com).

  • Na ontvangst van de klacht, ontvangt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven we aan met wie de contactpersoon is en hoe de afhandeling van de klacht zal plaatsvinden en binnen welke termijn.

  • Tijdens het onderzoeken van de klacht, heeft de medewerker van IT4Kids, indien nodig, overleg met de directie of met een bestuurslid. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de melder.

  • Het contact vindt bij voorkeur telefonisch plaats, waarna de oplossing ook per e-mail aan de melder wordt bevestigd.

  • Stichting IT4Kids zal alles wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt in het werk stellen om de klacht op te lossen.

  • De streeftermijn voor afhandeling is binnen een maand na melding van de klacht. 

  • Klachten (inclusief oplossingen) worden vastgelegd in een klachtenregister, dat onderdeel uitmaakt van de online administratieve omgeving van Stichting IT4Kids.

 

Gedragscode

De gedragscode richt zich op een ieder die binnen de organisatie van Stichting IT4Kids werkzaam is, dus zowel op personeel en ingehuurd personeel als op bestuursleden. 

 

IT4Kids is een jonge organisatie, die in de korte periode van haar bestaan snel is gegroeid. In dit kader dient de kwaliteit van de organisatie qua opzet, inrichting en werking ook mee te groeien. In dit kader is het ook van belang dat op het gebied van integriteit een aantal zaken wordt geformaliseerd en vastgelegd in codes en reglementen. 

 

Het door het bestuur goed gekeurde gedragscode is te lezen via deze link

 

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Stichting IT4Kids werkt met een kwetsbare doelgroep en streeft naar een veilige omgeving bij alle activiteiten waarbij IT4Kids betrokken is. Mocht er grensoverschrijdend gedrag worden geconstateerd, dan kan dit gemeld worden bij de directrice van IT4Kids Colette Zee (colette.zee@it4kids.com) of bij bestuurslid Annelotte van Berkel (annelotte.van.berkel@it4kids.com).

IT4KIDS
Site links

Doneer jouw gebruikte hardware en geef kinderen een duurzame sportkans.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Ontvang onze nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen.
Meld je hier aan.

Contact

E-mail: info@it4kids.com

Telefoonnummer: 085 - 4821002

  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

Postadres:
Javaweg 2 

2202 BA Noordwijk

Bezoekadres:

Javaweg 2 

2202 BA Noordwijk

IBAN: NL54RABO0342684272

SWIFT/BIC: RABONL2U

ANBI 

RSIN: 851564860

KvK: 55099246