Organisatie

Rechtsvorm

De rechtsvorm van IT4Kids is een stichting. De statutaire naam van de stichting luidt: ‘stichting IT4Kids’. IT4Kids is gevestigd in Noordwijk (oprichting Leiden). Stichting IT4Kids is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 55099246.

Doelstelling

De stichting heeft als statutaire doelstelling:

  1. a. het financieel ondersteunen van instellingen die zijn gerangschikt als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, met een voorkeur voor dusdanige instellingen gericht op kind en sport;
    b. het stimuleren van deelname van kinderen aan sport, hetzij kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben zicht te ontwikkelen, het een kwetsbare doelgroep;
    c. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en
    d. al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

2.  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het innemen en afvoeren van (gebruikte) IT-apparatuur, op duurzame en verantwoorde wijze, waarbij de waarde van deze apparatuur door de stichting wordt aangewend ten behoeve van een door de klant of stichting gekozen instelling, zoals hiervoor omschreven onder lid 1 van dit artikel;
b. het organiseren van acties en evenementen ten behoeve van de door de stichting gesteunde instellingen
c. het verzorgen van begeleiding, training en ondersteuning van de in lid 1 onder b bedoelde kinderen en sport
d. voorlichting en bewustmaking ten aanzien van bovengenoemde punten.

ANBI

IT4Kids is een onafhankelijke fondsenwervende goede doelen organisatie. Zij heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor donaties, giften, schenkingen onder een gunstig fiscaal regime vallen. Daarnaast is IT4Kids is aspirant lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

 

CBF keurmerk

Begin 2021 zal Stichting IT4Kids de aanvraag voor CBF-keurmerk indienen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2020 en worden half 2021 afgerond.

Risico's en onzekerheden

1. Risico's op terugloop inkomsten

De inkomsten zijn in deze groeifase van de stichting nog enorm afhankelijk van het jaarlijkse gala. Tijdens Covid-19 was al snel duidelijk dat het gala, maar ook een alternatief fundraising programma, door de sluiting van de horeca, niet haalbaar was. Door het missen van deze inkomstenstroom moet de stichting aanspraak maken op de continuïteitsreserve. 

 

In het meerjarenbeleidsplan is er aandacht om inkomsten uit meerdere bronnen en kleine events te halen met een focus op hardware donaties (Goederendonaties, fundraising event, netwerk van goede doelen en Friends of IT4Kids)​. 

2. Reputatie- of imagoschade

IT4Kids probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen door integer te handelen (gedragscode integriteit voor medewerkers en bestuur opgesteld), transparant te zijn (en door meerdere tenders uit te schrijven bij hardware donaties en events). 

3. Veranderde wet- en regelgeving

Voor een kleine organisatie is dit moeilijk bij te houden, daarom schakelt IT4Kids deskundigen in en heeft zij zich aangesloten bij Goede Doelen Nederland als aspirant lid.

Beveiliging en informatie

Gedurende 2020 is de start gemaakt met het CRM systeem. 

IT4KIDS
Site links

Doneer jouw gebruikte hardware en geef kinderen een duurzame sportkans.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Ontvang onze nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen.
Meld je hier aan.

Contact

E-mail: info@it4kids.com

Telefoonnummer: 085 - 4821002

  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

Postadres:
Javaweg 2 

2202 BA Noordwijk

Bezoekadres:

Javaweg 2 

2202 BA Noordwijk

IBAN: NL54RABO0342684272

SWIFT/BIC: RABONL2U

ANBI 

RSIN: 851564860

KvK: 55099246