Raad van Advies aan het woord

IT4Kids heeft een raad van advies (rva) ingesteld, met als doel om directie en bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De rva komt circa 3 x per jaar bij elkaar. Door COVID-19 is de rva in 2020 slechts eenmaal bij elkaar gekomen, maar de directie heeft met nagenoeg alle leden van de rva individueel contact.

 

De samenstelling van de rva 2020 is als volgt:

Ton van Garderen - Apple

Marco Hoogerland - Talentenacademie

Ruben Houkes - Schooljudo

Marjolijn Meijer - Urban Gym Group

Liesbeth Pruijs - The Next Level

Rik Stikkelbroeck - Hogenhouck M&A

Jeroen van der Toorn - Entrepeneur

Eugene Tuijnman - SLTN

Raad van Advies aan het woord

Meer weten over de rva-leden en hun binding met IT4Kids? Lees hier de interviews.

  

Marco Hoogerland

Ruben Houkes

Eugene Tuijnman

Liesbeth Pruijs

Rik Stikkelbroeck