Word donateur

Doneer hardware. Help kinderen sporten en spelen in Nederland 

Missie

Ieder kind moet kunnen spelen en sporten 

Kinderen moeten kunnen participeren: spelen, sporten, meedoen, plezier maken en zelfvertrouwen ontwikkelen met leeftijdsgenoten. Ieder kind moet sporten en spelen! Veiligheid, geborgenheid, ‘er toe doen’, eigenwaarde, zelfvertrouwen, ‘gewoon kind zijn’ en onvoorwaardelijke steun van professionele volwassenen zijn daarbij cruciale elementen.

 

Stichting IT4Kids helpt daarbij. Zij heeft daarbij een speciale focus op kwetsbare kinderen: kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen op sportief vlak. IT4Kids wil hen op een natuurlijke manier een noodzakelijk steuntje in de rug te geven. IT4Kids genereert fondsen om dit samen met professionele partnerorganisaties te realiseren.

Doelstelling

50.000 kinderen laten bewegen en sporten

Doelstellingen 2018 – 2020

IT4Kids wil samen met haar partners 50.000 kinderen aan het sporten/bewegen krijgen. Bovenstaand bereiken we door ons te richten op de volgende subdoelen:

 

1. Samenwerking met enkele vaste partners, die optimaal passen in onze doelstellingen.

2. Het ondersteunen of organiseren van kleinere lokale initiatieven.

3. Optimale benutting van partnerships, middelen, markt en kansen.

 

Financiering

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen van IT4Kids wordt gevormd door subsidies, giften, donaties en hetgeen op andere wijze verkregen wordt. De kosten van de stichting worden volledig door IT4Kids gedragen, daar de stichting met ingang van 2019 volledig zelfstandig opereert. 

Waarden

Teruggeven, Doorgeven, Verbinden, Bewustwording 

Het bestuur en vrijwilligers van IT4Kids hebben met elkaar de volgende kernwaarden gedefinieerd, die bepalend zijn voor het eigen doen en laten.

 

IT4Kids wil graag:

  • Teruggeven: iets betekenen voor een ander.

  • Doorgeven: met het doorgeven van hardware, creëren donateurs niet alleen fondsen waarmee kinderen kunnen sporten, maar men doet ook iets goeds voor het milieu.

  • Verbinden: wij geloven dat mensen samen mooie dingen maken, en verbinden dan ook in ons netwerk.

  •  Bewustwording creëren: wij zien het als onze taak om kennis te delen: het belang van sport, de kansen die IT apparatuur kunnen bieden. 

IT4KIDS
Site links

Doneer jouw gebruikte hardware en geef kinderen een duurzame sportkans.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Ontvang onze nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen.
Meld je hier aan.

Contact

E-mail: info@it4kids.com

Telefoonnummer: 085 - 4821002

  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

Postadres:
Javaweg 2 

2202 BA Noordwijk

Bezoekadres:

Javaweg 2 

2202 BA Noordwijk

IBAN: NL54RABO0342684272

SWIFT/BIC: RABONL2U

ANBI 

RSIN: 851564860

KvK: 55099246