Przekaż swój zamortyzowany sprzęt na cele charytatywne

Przekaż darowiznę i daj dzieciom trwałą możliwość uprawiania sportu!
Odtwórz wideo

Fundacja IT4Kids jest oddana dzieciom

Wiele dzieci w Polsce nie ma możliwości w uprawianiu sportu z powodu trudności finansowych lub fizycznych. Ponad 423 000 dzieci dorasta w rodzinach, które żyją poniżej granicy ubóstwa. To 1 na 8 dzieci (a nawet 1 na 4 dzieci w dużych miastach) w Polsce. Spośród 109 000 dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, 70% wskazuje, że są samotne.

IT4Kids zbiera używany sprzęt komputerowy od firm i przekazuje (w imieniu darczyńcy) wartość sprzętu na rzecz projektów charytatywnych zaangażowanych w tworzenie trwałych możliwości (uprawiania sportu) dla tych dzieci.

Wspólnie stwarzamy dzieciom możliwości rozwoju #skills4life, takich jak pewność siebie, współpraca, szacunek i dyscyplina.

IT4Kids wspiera dwie inicjatywy społeczne:

Sport i ćwiczenia

Naszą misją jest zapewnienie dzieciom trwałych możliwości (uprawiania sportu), które w przeciwnym razie nie miałyby ich z powodu barier finansowych lub fizycznych. Zwrot z inwestycji w sport i ćwiczenia wynosi 2,51. Dlatego wszystkie inwestycje są tego warte.

Środowiskowe i cyrkularne IT

Wspieramy obiegowe IT, dając sprzętowi drugie życie. Wydłużając żywotność, zmniejszając zużycie i ponownie wykorzystując sprzęt, można zmniejszyć emisję CO2 o 50%

Jak wygląda przekazanie darowizny?

Ontwerp zonder titel
Odtwórz wideo

Zrównoważone możliwości (uczestnictwa w sporcie)

Umiejętności i wartości, takie jak szacunek, współpraca i przyjmowanie porażek, są nabywane poprzez uprawianie sportu. Są to #skills4life, które są ważne na każdym etapie życia. Uprawiając sport, można nawiązać przyjaźnie na całe życie, zmniejszyć poczucie samotności, a ćwiczenia fizyczne same w sobie są dobre dla rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.

Wspierane przez nas projekty pomagają wzmocnić #skills4life.

Zostań darczyńcą

Razem możemy dać dzieciom trwałą możliwość uprawiania sportu!