Privacyverklaring

Contactgegevens
Stichting IT4Kids, gevestigd aan Tupolevlaan 73, 1119PA Schiphol-Rijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres: Tupolevlaan 73, 1119PA Schiphol-Rijk
Telefoonnummer: 085 – 4821002
Website: https://www.it4kids.com/
KVK-nummer: 55099246

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2023. Je kan de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden via de link onderaan de pagina’s van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting IT4Kids verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Het e-mailbericht
 • Eventueel geüploade bestanden
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

De levering van onze diensten.

 • Het afhandelen van jouw donatie
 • Het afhandelen van hardwaredonatie aanvragen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, en/of (persoonlijke) mailings
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Stichting IT4Kids analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stichting IT4Kids verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Om ons contactformulier tegen SPAM te beschermen, wordt deze functie voor bezoekers uit landen waar veel SPAM wordt verstuurd uitgeschakeld. Verder nemen wij, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo geven wij je e-mailadres door aan onze partner (ActiveCampaign) om zo de inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting IT4Kids gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ter bescherming van ons contactformulier
Om onze formulieren tegen spam te beschermen, nemen wij verschillende maatregelen. Hiervoor gebruiken wij diensten van verschillende partners. Dat gebeurt vooral op basis van het IP adres van de bezoeker. Deze gegevens worden door onze partners niet bewaart.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Mailings
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer ontwikkelingen, samenwerkingen, welke projecten we supporten en andere informatie. Via de verschillende formulieren op deze website kan jij je e-mailadres aan de lijst van abonnees toevoegen en bij akkoord gaan van privacyverklaring wordt je ook toegevoegd aan de mailinglijst van IT4Kids. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt alleen aan derden verstrekt waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting IT4Kids en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@it4kids.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveilig of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@it4kids.com