2022: Focus op circulaire IT voor duurzame sportkansen

Met stichting IT4Kids zamelen wij afgeschreven hardware in van bedrijven en de waarde schenken wij aan projecten van goede doelen die zich inzetten voor sportkansen voor kinderen die dat om financiële of fysieke beperkingen niet kunnen. Het inzamelen van hardware was een uitdaging in 2021.

Het afgelopen jaar zagen wij dat het voor bedrijven steeds lastiger is om hardware te doneren, doordat er minder vervangen wordt en door chipproblemen de nieuwe IT-apparatuur een lange levertijd hebben. De grootste oorzaak hiervan is COVID-19, maar voor ons zijn de hardwaredonaties de inkomsten om onze missie waar te maken. Ondanks dat zijn er mooie resultaten behaald en zien wij de toekomst positief in.

In 2021 hebben wij alsnog 4.475 kinderen een duurzame (sport)kans gegeven dankzij de 17.989 devices die zijn gedoneerd. Daarnaast zijn we trots dat IT4Kids sinds 1 juli het CBF-keurmerk heeft, dat vier nieuwe ambassadeurs zich aan ons hebben verbonden en dat er nieuwe duurzame partnerships met goede doelen en donateurs zijn ontstaan.

In 2022 willen wij ons focussen op aandacht voor circulaire IT. Naast dat de waarde van de hardware gebruikt wordt voor duurzame sportkansen, is hergebruik van ICT-apparatuur noodzakelijk. Door circulaire IT kan de uitstoot met 50% worden verminderd. Om een voorbeeld te geven, door een laptop te hergebruiken win je een CO2-reductie van 49% t.o.v. het kopen van een nieuwe laptop. Wij hopen dit jaar op meer duurzame samenwerkingen met bedrijven, zodat meer bedrijven gaan doneren. Het zou uiteindelijk fantastisch zijn als bedrijven standaard hun afgeschreven hardware doneren aan IT4Kids. Ieder bedrijf helpt ons in onze missie en samen dragen we bij aan sport & bewegen voor kinderen en het milieu.

“In 2022 willen wij ons focussen op aandacht voor circulaire IT. Naast dat de waarde van de hardware gebruikt wordt voor duurzame sportkansen, is hergebruik van ICT-apparatuur noodzakelijk”

Het aankomende jaar hebben wij als doel gesteld om minimaal een miljoen euro aan omzet te genereren door hardware in te zamelen en met andere fundraisingactiviteiten om minimaal 5.500 kinderen een duurzame sportkans te kunnen geven. 

Wil je meer weten, samenwerken of ook hardware doneren? Wij horen het graag! Colette Zee