Nieuwe supporter: Westers Automatisering & Consultancy

Aan het begin van dit jaar mochten wij een nieuwe supporter verwelkomen, Westers Automatisering & Consultancy B.V., een ICT- en telecombedrijf dat geregeld nieuwe computers levert aan zijn klanten (o.a. eerstelijnszorg en ggz), maar daardoor ook geregeld oude computers terugkrijgt. Onlangs hielden wij een interview met Robin Nijhof.
Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met IT4Kids?
Robin: “Via de businessclub van FC Utrecht, waar we net zoals IT4Kids ook lid van zijn. Daar werden we door een connectie gelinkt aan jullie stichting. We kwamen erachter dat wij op dezelfde manier werken als IT4Kids: we zijn al zo’n 10 jaar klant van Flex It (red. dezelfde partij die alle hardware voor IT4Kids recyclet) en recyclen sinds vorig jaar onze oude hardware via hen. Toen hebben we er bewust voor gekozen om het geld voortaan te doneren aan IT4Kids.
 
Flex It recyclet alle apparatuur op een verantwoorde manier. We kunnen het namelijk niet zomaar in een container gooien. Dit is allereerst niet goed voor milieu. Maar het is ook belangrijk dat alle data (bijv. persoonsgegevens) van het apparaat worden verwijderd, vooral omdat wij veel samenwerken met zorginstanties! Flex It doet dit op een zeer zorgvuldige manier en we krijgen na iedere donatie een rapport.”
 
Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie besloten om supporter te worden door hardware te doneren?
We willen graag op deze manier iets teruggeven aan de maatschappij. En het is een win-winsituatie: we moeten toch onze hardware al zorgvuldig afvoeren én we steunen een mooi maatschappelijk doel zonder dat dit ons extra moeite kost! Daarbij werken we samen met FC Utrecht en we vinden het prettig om ook iets terug te geven aan de sectoren waarin we actief zijn. Aangezien IT4Kids ook projecten van FC Utrecht ondersteunt, vinden wij het mooi dat we op deze manier hier ook een bijdrage aan kunnen leveren.
 
Kun je iets meer vertellen over hoe je de samenwerking met IT4Kids vindt?
De manier van werken van IT4Kids past heel goed bij onze manier van werken. Het proces voor het afvoeren van afgeschreven hardware is namelijk hetzelfde. Alleen doneren we nu veel geld aan een mooi maatschappelijk doel zonder dat we daar een apart sponsoringbudget voor hoeven aan te spreken. Voor ons gaat dat echt heel ongemerkt, want we beheren zo’n 3.500-4.000 computers van klanten. Er zit een voortdurende vernieuwingsslag in. Per jaar krijgen we meerdere containers met afgeschreven hardware terug. Onze donatie aan IT4Kids is dus niet eenmalig, omdat we alle laptops of computers telkens vernieuwen. Het is een permanente stroom. Vandaag wordt de derde container opgehaald.
 
Waarom doneren jullie hardware?
Ik heb zelf kinderen en weet dat het voor hen heel belangrijk is om te sporten. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd. En het is goed dat er aandacht is voor donaties in die hoek. Voor jeugd is deelnemen aan sport bepalend voor de sociale ontwikkeling. Deels leer je het op school, maar ook zeker op het sportveld. Als je minder financieel bedeeld bent, is sport niet vanzelfsprekend, terwijl het erg belangrijk is voor het verhogen van zelfvertrouwen en eigenwaarde in de maatschappij. Hier dragen we graag iets aan bij met onze hardwaredonaties.
 
Hardware doneren is naast dat het goed is voor de maatschappij en dat kinderen een sportkans krijgen ook goed voor het milieu. Kun je meer vertellen over wat jullie (Westers) nog meer doen op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en circulair ondernemen?
We kiezen altijd heel bewust welke goede doelen we ondersteunen. Dit is een keuze die we samen maken als organisatie. Zo werken we samen met de cliniclowns en hebben we kortgeleden ook Stichting Hulphond ondersteund. En natuurlijk de donaties aan IT4Kids.
 
Een ding is daarin belangrijk voor ons: namelijk dat we ons altijd voor de langere termijn committeren aan een goed doel of initiatief. We realiseren ons dat partijen meer hebben aan een gestructureerde geldstroom dan aan een eenmalige gelddonatie. Het doneren van hardware is daarom een heel mooie manier om dit op een gestructureerde manier te doen.