Samenwerking Jeugdfonds Sport & Cultuur verlengd

Op maandag 17 april tekenden directeur Monique Maks en Colette Zee en Vincent van Voorden van IT4Kids de verlenging van onze samenwerking. Wij delen de ambitie om alle kinderen mee te laten doen aan sport en spel, ongeacht de financiële situatie thuis.

IT4Kids en het Jeugdfonds Sport & Cultuur werken samen, inclusief de lokale fondsen. Zij halen zoveel mogelijk afgeschreven hardware op bij bedrijven uit hun netwerk. De waarde van de ingezamelde hardware komt via IT4Kids bij Jeugdfonds Sport & Cultuur terecht om meer kinderen financieel te steunen. Met dit geld worden contributies betaald van sport- en spellessen voor kinderen, die uit gezinnen komen waar te weinig geld is voor sport. Deze kinderen kunnen dan ook meedoen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Wil je afgeschreven hardware doneren voor Jeugdfonds Sport & Cultuur? Vul hier het online formulier in.