Reflectie IT4Kids: 10.000 structurele sportkansen voor kinderen in 2023

Ook het jaar 2022 begon Stichting IT4Kids met onzekerheid door een land dat op slot zat. Desalniettemin is het team van IT4Kids op een positieve manier nieuwe plannen blijven maken en heeft deze uiteindelijk kunnen uitvoeren.

Dit heeft geresulteerd in prachtige resultaten. IT4Kids heeft maar liefst zevenduizend kinderen een structurele sportkans kunnen geven die dat door fysieke of financiële uitdagingen niet kunnen. Dit is een groei ten opzichte van 2021 van maar liefst 45 procent! De stichting heeft een innovatieve manier van fondsenwerving door afgeschreven hardware in te zamelen van bedrijven en de waarde gaat naar de sportkansen. Anderzijds haalt de stichting haar inkomsten uit fondsenwerving van bedrijven en donateurs via evenementen.

Beide inkomstenstromen stonden zwaar onder druk in Q1. IT4Kids is gaan focussen op sales van hardwaredonaties van bedrijven. Dit in combinatie met diverse bewustwording campagnes gericht op sport & bewegen en op circulaire IT: afgeschreven hardware is van grote waarde! De energie die in sales is gestoken, laten in 2022 een mooie groei zien en heeft Stichting IT4Kids bijna 20 procent groei gerealiseerd op haar hardware-inkomsten!

Toekomst
In 2023 bestaat IT4Kids 10 jaar en bereiden we ons voor met een missiegedreven aanpak en veel aandacht voor de bijdrage van IT4Kids aan verduurzaming (met subkernwaarden innovatie, ontwikkeling en impact maken). De focus zal nog meer komen te liggen op de hardware verwerking, donaties en de impact hiervan. Daarom heeft IT4Kids een sociale onderneming opgericht: IT2Return.

Met de oprichting van een eigen Stichting BV die de verwerking van IT-apparatuur gaat verzorgen, zullen de hardwaredonaties in de toekomst meer opleveren en kunnen er in de toekomst ook andere inkomstenstromen worden gerealiseerd. In januari 2023 is IT2Return volledig operationeel en heeft een prachtig verhaal; iedere verwerking is een bijdrage aan sportkansen voor kinderen en een bijdrage aan de circulaire IT. Dit is dubbel duurzaam.

IT4Kids heeft als doel om in 2023 10.000 structurele sportkansen in Nederland te realiseren met landelijke dekking. De groei van ruim 40% wordt voortgezet! Wil je meehelpen en doneren? Laat het ons weten www.it4kids.com/doneren