Slingshot Ventures is Friends of IT4Kids

Slingshot is als ‘Friends of IT4Kids’ een nieuwe ambassadeur van IT4Kids. Het bedrijf wil IT4Kids onder de aandacht brengen in hun netwerk en daarmee meer bedrijven stimuleren om afgeschreven hardware te doneren voor duurzame sportkansen voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is door financiële of fysieke uitdagingen.

Stichting IT4Kids is ontzettend blij dat Slingshot zich voor lange termijn wil verbinden aan IT4Kids. Als investeerder van bedrijven die voldoen aan de drie voorwaarden strong brands, happy costumers en healty margins staan zij achter de missie van IT4Kids en gaan zij helpen om de missie en de innovatieve manier van fondsenwerving van IT4Kids uit te rollen onder een brede groep ondernemers en bedrijven.

Tom Kist, Managing Partner and Co Founder van Slingshot: “Wij waren gelijk enthousiast over IT4Kids. Al onze collega’s sporten enthousiast en kennen de voordelen die veel beweging met zich meebrengt; het houdt ons scherp en zorgt voor belangrijke levenslessen. Het doel van IT4Kids past dus goed bij ons. Met Slingshot investeren wij in bedrijven die ook veel gebruik maken van technologie. Het zou mooi zijn wanneer ook onze deelnemingen inzien dat afgeschreven hardware kan worden ingezet voor sportkansen voor kinderen; een enorm belangrijke doelgroep. Voor ons is de inzet voor de jeugd de kern waarom wij Friends of IT4Kids zijn geworden.”

Marco Pieters, Founder and Managing Partner van Slingshot vult aan: “Een van de inspiraties voor ons gedachtegoed “ondernemers voor ondernemers” was het bieden van gelijke kansen voor talenten met grote ambities in het bedrijfsleven. De filosofie van IT4kids is een mooi verlengstuk hiervan waar je door het bieden van gelijke kansen op het gebied van sport de talenten met grote ambitie ook een goede “slinger” kan geven. Dit gegeven tezamen met onze bewondering voor wat het hele IT4kids team tot nu toe heeft opgebouwd heeft ons geënthousiasmeerd om IT4kids een helpende hand te geven in de toekomst.”

Samen zetten IT4Kids en Slingshot zich in voor duurzame sportkansen voor kinderen, zodat ieder kind in Nederland #skills4life kan ontwikkelen. Wil je met je bedrijf meehelpen met een (hardware)donatie? Wil je ook Friends of IT4Kids worden? Neem contact op met IT4Kids over de mogelijkheden!