IT4Kids en Esther Vergeer Foundation blijven samenwerken voor sportkansen voor kinderen

Voor de tweede keer wordt de samenwerking tussen Stichting IT4Kids en de Esther Vergeer Foundation verlengd. Samen hebben ze het doel om kinderen met een fysieke uitdaging een sportkans te geven. En hiermee onder andere eenzaamheid te verlagen, want maar liefste 70% van de kinderen met een beperking geeft aan eenzaam te zijn. Samen sporten, creëert vriendschappen!

IT4Kids ondersteunt het meerdaagse tenniskamp van de Esther Vergeer Foundation financieel. Tijdens dit kamp gaan de kinderen met een beperking plezier maken, heel veel tennissen en in aanraking komen met andere sporten. En dat zonder de ouders. Het begeleidingsteam bestaat uit professionele trainers, sport- en spelbegeleiders en verpleegkundigen.

Evelyn Kleij, Partnership & Projectmanager IT4Kids: “We zijn heel blij met de verlenging van de samenwerking met de Esther Vergeer Foundation. Ik heb zelf gezien hoeveel er nodig is om het tenniskamp voor alle kinderen te realiseren. Door de samenwerking kunnen we nog meer kinderen met een fysieke beperking laten deelnemen aan het tenniskamp. Als je dan weer de blije gezichten van de kinderen ziet, dan weet je daar doen we het voor.”

Esther Vergeer: “We zijn superblij met de samenwerking en steun van IT4Kids. Beide stichtingen hebben als doel dat alle kinderen moeten kunnen ‘meedoen’ en dat is precies waar mijn foundation zich iedere dag voor inzet. Ook kinderen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening moeten de kans krijgen om te sporten; net als ieder ander kind! Fantastisch dat we zo’n mooie samenwerking verlengen. Naast het feit dat IT4Kids ons tenniskamp financieel ondersteunt, ligt er een mooie kans om nog meer geld voor onze projecten op te halen door het inzamelen van afgeschreven hardware”.

Hardware doneren voor het tenniskamp

Om nog meer inkomsten te genereren voor het organiseren van het jaarlijkse tenniskamp, maakt de Esther Vergeer Foundation ook gebruik van het innovatieve fundraisingsmodel van IT4Kids. Esther Vergeer Foundation polst haar netwerk op afgeschreven hardware. Bij interesse komt de hardware in handen van IT4kids, om de verwerking op te pakken. Van de hardware wordt alle data op een gecertificeerde manier verwijderd. De hardware krijgt een tweede leven en de waarde hiervan komt ten goede aan het tenniskamp.

Wil jij met je bedrijf afgeschreven hardware doneren voor de Esther Vergeer Foundation? Ga dan naar www.it4kids.com/doneren voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@it4kids.com.