Zomercolumn op Circulaire-IT: Onderscheiden en trends in goede doelen land

In Nederland zijn er ontzettend veel goede doelen, waardoor het cruciaal is voor stichtingen om zich te onderscheiden in deze volle en soms ondoorzichtige markt. Colette Zee, de bevlogen directeur van Stichting IT4Kids, werpt licht op hoe haar stichting zich met een ondernemende aanpak onderscheidt en schetst de opkomende trends die bedrijven in overweging nemen bij het aangaan van partnerschappen met goede doelen. 

Met haar tiende verjaardag in het verschiet streeft Stichting IT4Kids ernaar om dit jaar meer dan ooit uit te blinken binnen het domein van goede doelen. De focus ligt op het creëren van structurele sportkansen voor kinderen. Een ambitieus streven, maar in een landschap waarin maar liefst 162.580 stichtingen opereren, vergt het daadwerkelijk onderscheidend vermogen. Hierbij zijn er zo’n 45.000 organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang (ANBI), waarvan ongeveer 680 worden erkend als Goede Doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit orgaan waarborgt dat donaties effectief worden ingezet voor het beoogde doel. Voor bedrijven is het raadzaam te verifiëren of hun beoogde goede doel deze CBF-erkenning heeft. 
 
In de eerste helft van het jaar richtten wij ons voornamelijk op de tastbare impact van onze inspanningen. We onderzochten de onderscheidende kwaliteit van bestedingen, het bereik van doelstellingen voor kinderen met financiële of fysieke uitdagingen, de relevantie van netwerkevenementen en de mate waarin trouwe supporters worden betrokken en verrast. 
Door gesprekken met (hardware)donateurs en bedrijven hebben wij de volgende trends gedestilleerd die bedrijven overwegen bij het aangaan van partnerschappen met goede doelen: 
 
  • Digitalisering 
  • Duurzaamheid in brede zin
  • Transparantie
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  • De toegevoegde waarde voor donateurs 
 
Mijn advies luidt dan ook: kies bewust voor een structureel partnerschap met een goed doel dat aansluit bij de waarden van je organisatie en inspeelt op de genoemde trends en vooral transparantie (CBF). Dit biedt richting en voorkomt oppervlakkige partnerschappen. Met deze benadering rechtvaardig je ook het afwijzen van aanvragen van andere goede doelen. 

De komende periode wordt feestelijk. Een gala ter ere van het tienjarig bestaan en een winterevent als dankbetuiging aan het netwerk staan op de planning. Deze evenementen bieden de partners niet alleen een ervaring, maar tonen ook de impact van hun steun en een mooi netwerk. De focus blijft gericht op het aangaan en uitbreiden van structurele partnerschappen, waarmee IT4Kids haar onderscheidende missie voortzet.