"Is de waarde van afgeschreven hardware de oud ijzer prijs of
kan je er mensen mee helpen?"

Begin dit jaar is een samenwerking ontstaan tussen ADP Nederland en IT4Kids. De aanleiding: kinderen kregen thuisonderwijs, maar lang niet alle gezinnen hadden de digitale middelen om hieraan deel te nemen. Salarisverwerker en HR-dienstverlener ADP had 24 notebooks gedoneerd voor kinderen die dat nodig hadden voor thuisonderwijs. Algemeen directeur Martijn Brand vertelt meer over de donatie en deze samenwerking.

“In veel gezinnen is er vanwege financiële beperkingen geen computer, tablet of laptop in huis. Dit maakt het thuisonderwijs erg lastig, met als gevolg dat kinderen een leerachterstand oplopen. ADP Nederland heeft aan IT4Kids laptops beschikbaar gesteld voor kinderen die dat hard nodig hebben, zodat ook zij kunnen deelnemen aan het thuisonderwijs. N.E.C. Maatschappelijk (van voetbalclub N.E.C. Nijmegen) een partner van IT4Kids heeft ons in contact gebracht met Stichting Quiet Nijmegen om ervoor te zorgen dat de laptops terechtkomen bij gezinnen die in (stille) armoede leven.”

Iedereen telt mee

Martijn Brand: “Diversity & inclusion zijn bij ADP al jaren een belangrijk thema. Al onze maatschappelijke activiteiten passen binnen deze thema’s, waarbij inclusion voor ons gelijkstaat aan “iedereen telt mee”. Binnen ADP zie je dat de focus van onze programma’s en projecten ligt op het helpen van mensen, die door minder ontwikkelingskansen of doordat ze bijvoorbeeld getroffen zijn door een ziekte wat achterlopen op de rest van de maatschappij. Zo ontstond onder meer de samenwerking met IT4Kids.”

ADP Nederland doet diverse projecten voor volwassenen en kinderen. “Wij hebben lange tijd VOKK, Vereniging voor Ouders met Kinderen met Kanker, ondersteund en steunen wij nu het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. Onze medewerkers kiezen gezamenlijk eens in de drie jaar een hoofddoel, waarvoor wij een groot deel van onze activiteiten op richten. Daarnaast hebben we ook partnerships met Emma at Work en JINC, waarbij wij kinderen en mensen met een lichamelijke of fysieke beperking ondersteunen om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.”

“Via IT4Kids zijn wij in contact gekomen met N.E.C. Maatschappelijk en haar samenwerking met Stichting Quiet Nijmegen. Kinderen die geen digitale middelen hebben, lopen in deze tijd zeker sneller een leerachterstand op. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen meenemen in de digitale veranderingen. Nederland loopt voorop, maar doordat het zo snel gaat moet we met elkaar blijven investeren. Deze initiatieven leveren hierbij een waardevolle bijdrage.”

Op een veilige manier hardware doneren is het allerbelangrijkste

“Bij ADP hanteren we strikte securitymaatregelen vanwege de zeer gevoelige data die wij bij onze dienstverlening verwerken, denk bijvoorbeeld aan salarisgegevens. Volgens onze oude policy werden alle notebooks, die niet meer nodig waren, vernietigd. Nu hebben we de afspraak gemaakt dat een deel van de notebooks of andere apparatuur die we vervangen, doneren aan IT4Kids. Daarbij is het uiterst belangrijk dat de data verwijderd is, zodat we geen risico’s lopen. Hiervoor hanteren we een gecertificeerd verwijderingsproces, wat wordt verzorgd door gespecialiseerde bedrijven.”  

 

Gestructureerd doneren 

“De donatie in samenwerking met N.E.C. Maatschappelijk en Quiet was onze eerste donatie aan IT4Kids, maar vanaf nu gaan we jaarlijks doneren. Dit kan op twee manieren. In de vorm van fysieke producten, maar ook door hardware te doneren waarbij de opbrengst van verkoop naar de verschillende projecten van IT4Kids gaat. Wij hebben IT4Kids de vrijheid gegeven om te kijken welke projecten het beste aansluiten bij het gedachtengoed van ADP. Zij stemmen dit af met de MVO-consultant van ADP, die deze initiatieven coördineert en als zij ziet dat er meer kansen zijn kan ADP mogelijk nog meer betekenen dan de jaarlijkse donatie.”
 
Martijn Brand besluit: “Daarbij zou ik graag andere bedrijven enthousiasmeren om zelf ook eens contact op te nemen met IT4Kids! Is de waarde van je afgeschreven hardware de oud ijzer prijs of kun je er mensen mee helpen?”