Wereldkampioen Ruben Houkes over ontwikkeling van kinderen d.m.v. sport

In 2007 werd judoka Ruben Houkes wereldkampioen en een jaar later won hij brons tijdens de Olympische Spelen in Peking. Tijdens zijn topsportcarrière heeft hij 2Basics, een sportmarketingbureau opgericht. Na het behalen van mooie medailles beëindigde hij in 2009 zijn reis als topsporter. Inmiddels heeft hij drie bedrijven en is hij lid van de Raad van Advies van IT4Kids. Een topsporter en ondernemer op het hoogste niveau, met een hart van goud waarmee hij zich inzet om kinderen belangrijke waarden mee te geven. Wij vroegen hem onder andere hoe hij dat doet en waarom hij dit belangrijk vindt.

Schooljudo is één van je bedrijven, waarom heb je Schooljudo opgericht?Ik verbaas me nog te vaak over hoe we met elkaar omgaan. Kijk eens wat er allemaal dagelijks gebeurt in de maatschappij. We luisteren niet naar elkaar, samenwerken blijft moeilijk en we zijn het niet meer gewend om een schouderklopje te geven of te ontvangen. Het is belangrijk om deze waarden diep te verankeren in de maatschappij en dat wil ik overbrengen op kinderen door middel van judo op de scholen. Daarom heb ik in 2005 Schooljudo opgericht, die partner is van IT4Kids.”

Hoe ziet Schooljudo er in de praktijk uit? Wij zijn inmiddels uitgegroeid tot een grote club. We hebben een team op kantoor en 60 trainers die actief zijn op 500 plekken in Nederland. Wij werken structureel samen met scholen, vaak een samenwerking van 3 tot 6 jaar, zodat Schooljudo een integraal onderdeel is en past bij de doelen van de school. Aan de hand van judo brengen we kinderen sociaal-emotionele en fysieke vaardigheden bij. In elke les draait het om waarden in combinatie met het fysieke gedeelte en dat is erg waardevol. Wat je ziet gebeuren tijdens de judolessen is dat de dynamiek van de klas verandert. Iedereen heeft een wit pak aan, de disbalans verdwijnt, want iedereen is gelijk. Kinderen krijgen zelfvertrouwen, leren voor zichzelf opkomen en pestgedrag wordt gereduceerd.

"Aan de hand van judo brengen we kinderen sociaal-emotionele en fysieke vaardigheden bij. Kinderen krijgen zelfvertrouwen, leren voor zichzelf opkomen en pestgedrag wordt gereduceerd."

Zijn dit ook belangrijke waarden die je hebt ontwikkeld tijdens je sportcarrière?

Ja, en wat ik vooral heb meegenomen uit mijn judocarrière is doorzettingsvermogen, leren omgaan met tegenslagen en om samen met een team heel doelgericht te werken. Judo is een individuele sport, maar de coach en begeleiders zijn van belang bij het bereiken van doelen. Wij werkten op een open en eerlijke manier samen en daardoor had ik met mijn team een sterke vertrouwensband gecreëerd. Deze manier van samenwerken voer ik in al mijn bedrijven nu ook door. Dat zie je terug in de dagelijkse operatie, de mentaliteit van de mensen en hoe we met elkaar omgaan. Ik geloof echt in de dynamiek en de kracht van mensen.

Sport heeft een belangrijke rol in je leven, wat betekent sport voor jou?

Sport is voor mij heel veel plezier, maar topsport is aan de andere kant ook ellende. Mijn ouders hebben mij op sport gezet, zodat ik als kind mijn energie kon uiten. Sport was echt een uitlaatklep voor mij. Als kind kon ik bijvoorbeeld heel slecht tegen mijn verlies en door te judoën heb ik leren omgaan met deze emoties. Om terug te komen op wat sport voor mij heeft betekent; het is echt een uitlaatklep, het geeft plezier, ik heb er vrienden ontmoet en het heeft mijn karakter verder gevormd.

 

Wat houdt het partnership tussen IT4Kids en Schooljudo in?

Schooljudo is één van de goede doelen die IT4Kids heeft omarmt. In de wijken waar dat nodig is, zoals de aandachtswijken (de lager sociaaleconomische wijken) willen we ook schooljudo geven op scholen. Met het mechanisme van IT4Kids kunnen we verdere stappen zetten, want IT4Kids draagt financieel bij aan schooljudo.


Je bent ook lid van de Raad van Advies van IT4Kids, waarom?

Ik vind het heel interessant en sterk dat het probleem van ‘er is geen geld’, niet bestaat. Het geld ligt letterlijk in de kast of staat op het bureau in de vorm van hardware. Bedrijven zijn zich daar niet bewust van en het is erg sterk om de bedrijven op te roepen om hun hardware te doneren. Hierdoor ontstaat geld om sportkansen voor kinderen te financieren. Dit vind ik erg goed, van begin af aan heb ik hier een supergoed gevoel bij en daarom ben ik vanaf het eerst uur betrokken bij IT4Kids. Mooi om zo’n initiatief te helpen en tof om hierbij betrokken te zijn.


Wat zou je graag willen bijdragen aan IT4Kids?

Ik gun de stichting dat ze nog veel meer met de borst vooruit gaan lopen, want met IT4Kids kunnen er kinderen geholpen worden. Het inzamelen van hardware kan echt een probleem oplossen. Hoe bekender en groter de stichting wordt, hoe aantrekkelijker het is om te doneren waardoor meer kinderen een sportkans kunnen krijgen. Met mijn kennis wil ik graag een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling. En dat samen met een hele mooie club mensen, daar krijg ik energie van. De potentie van IT4Kids is groot!

Ruben Houkes wereldkampioen en Olympisch medaillewinnaar, richtte in 2004 samen met zijn compagnon Ziggy Tabacznik Schooljudo op vanuit hun geloof in de pedagogische en vormende waarde van sport. Zijn persoonlijke missie is om alle kinderen een periode met Schooljudo mee te laten doen. Ruben Houkes zit in de Raad van Advies van IT4Kids.