Campagnes tijdens COVID-19

Tijdens COVID-19 zijn twee mooie initiatieven ontwikkeld: Doneereenleerkans.nl en Steunjouwsportclub.nl


Doneereenleerkans.nl
Tijdens het begin van de coronacrisis moesten kinderen thuisonderwijs volgen op het moment dat de scholen gingen sluiten. Voor thuisonderwijs is een laptop, tablet of telefoon noodzakelijk. Maar liefst 10% van de Nederlandse huishoudens heeft geen laptop of desktop beschikbaar. Normaliter richt de stichting zich op hardware van bedrijven, maar voor deze actie riep IT4Kids ieder individu op om thuis te zoeken naar gebruikte items. IT4Kids bouwde een gemakkelijk donatieplatform in samenwerking met 123return. DHL Parcel zorgde voor gratis verzending en verwerkingspartner De La Rey Trading organiseerde de veilige datawiping voor de individuele aantallen. Via de vaste beneficianten hebben de devices een mooie bestemming gekregen en kregen kinderen uit de doelgroep van IT4Kids een leerkans. Financieel heeft het IT4Kids niets opgeleverd, maar we hebben de doelgroep in deze moeilijke tijd kunnen helpen met materialen. 

Steunjouwsportclub.nl
Door de coronacrisis hebben veel sportverenigingen het zwaar te verduren. De activiteiten hebben lange tijd stilgelegen en de inkomsten zijn hard gedaald. Maar liefst 4 op de 10 sportverengingen vreest voor een ondergang als deze crisis nog langere tijd aanhoudt. Sportclubs moeten blijven bestaan. Daarom heeft IT4Kids 1 juli de campagne gelanceerd: Steunjouwsportclub.nl. IT4Kids roept bedrijven op om hun IT-apparatuur te doneren aan hun sportclub (via IT4Kids), zodat ze hun sportclub kunnen steunen met de waarde van de hardware voor extra inkomsten. Daarnaast worden de sportverenigingen geactiveerd om deze innovatieve manier van fondsenwerving te promoten, zodat ze extra donaties kunnen genereren. De sportverenigingen kunnen eenvoudig het informatiepakket met alle tools downloaden via de website. IT4Kids heeft met deze campagne een mediapakket van Vakmedianet gewonnen ter waarde van 150.000 euro.