Jaarverslag 2020

Voorwoord bestuur

Hoogtepunten IT4Kids 2020

Over IT4Kids

Organisatie

Samenstelling bestuur

Directie en medewerkers

Raad van Advies aan het woord

Donateurs aan het woord

Proces hardwaredonaties

Impact in beeld

Doelrealisatie

Hoe gaan wij te werk?

Rol ambassadeurs

Fondsenwerving

Campagne tijdens COVID-19

Communicatie doelen

Terugblik en toekomst

Jaarrekening 2020

Doneer jouw afgeschreven hardware en geef kinderen een duurzame (sport)kans!