Doelrealisatie

Samenwerking met vaste goede doelen
IT4Kids streeft ernaar om samenwerkingen aan te gaan met goede doelen die dezelfde missie / visie en impact hebben. Daarom zijn wij van 4 naar 9 goede doelen gegaan in de ondersteuning. Mede hiermee is de doelbesteding met 65% gestegen ten opzichte van 2019. Dit is inclusief de hardwaredonatie van de achterban van het goede doel. De donaties van dit netwerk vloeien terug in de projecten van de desbetreffende goede doelen op basis van een 70-30%-verdeling, waarvan 70% ten goede komt aan het goede doel en 30% is bestemd voor de opbouw van reserves en voor doelbesteding van IT4Kids. 

Keuze samenwerkingen
IT4Kids streeft naar duurzame samenwerkingen die aansluiten bij de missie & visie van de stichting en voldoen aan de criteria die IT4Kids heeft opgesteld met de focus op duurzame sportkansen. Daarnaast houdt de stichting in de keuze van de projecten rekening met de SDG’s, de werelddoelen. 

Projecten goede doelen 
In 2020 heeft IT4Kids de volgende groep vaste beneficianten:

 • Schooljudo
  In 2020 hebben we samen met Schooljudo 1.500 kinderen laten judoën. Deze kinderen komen van 26 verschillende scholen in lager sociaal-economische wijken. Gedurende 6 weken kregen de kinderen lessen met focus op het ontwikkelen van #skills4life. Door COVID-19 hebben de lessen een kwartaal stilgelegen en zijn er minder kinderen bereikt dan gepland.
 • Krajicek Foundation
  Samen met de Krajicek Foundation hebben wij in 2020 250 meisjes kunnen laten sporten! Door COVID-19 heeft het evenement in plaats van in juni, in september plaatsgevonden met een aangepast aantal deelnemers. Het Krajicek Meiden Event is een sportevenement voor meisjes tussen de 10 en 16 jaar. Vooraf trainden de meiden op hun lokale Krajicekcourt om zich voor te bereiden voor het voetbaltoernooi. Tijdens het meidenevent kwamen de courts bij elkaar. Zo konden zij in een omgeving sporten met alleen maar meiden en kennismaken met diverse sporten. 
 • FC Utrecht Maatschappelijk
  IT4Kids en FC Utrecht brengen samen kinderen in Utrecht en omgeving in beweging. 12 x per jaar wordt er in samenwerking met de gemeente een gemeenteweek georganiseerd. Tijdens deze weken worden er onder andere voetbalclinics georganiseerd voor kinderen onder de 12 jaar. De kinderen krijgen hier de unieke kans om te trainen op de FC Utrechtmanier. In totaal hebben wij hiermee 450 kinderen in beweging gekregen. Dit is iets minder dan gepland in verband met COVID-19. FC Utrecht heeft diverse initiatieven ontplooid, zoals de IT4Kidstrukendoos. Jeugdspelers van de Academy hebben kwetsbare kinderen uitgenodigd om buiten te komen spelen en hen de IT4Kids trukendoos aangeboden: een doos met een bal en instructies voor diverse tips & tricks. 
 • Dirk Kuyt Foundation
  De Dirk Kuyt Foundation stimuleert de aangepaste sport. Eén van de nieuwe projecten is racerunning. Een racerunner is een driewielig loopframe zonder pedalen en met borststeun en stuur. Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. Aankomend jaar zal deze relatief nieuwe tak van sport in wedstrijdverband worden aangeboden. Gestreefd wordt naar competitiewedstrijden per regio, waarbij elke wedstrijd door een andere vereniging wordt georganiseerd. In 2020 zou IT4Kids deze regionale competitie ondersteunen (1 tot 2 wedstrijden per regio), maar helaas heeft deze competitie niet plaatsgevonden door COVID‑19. In 2021 omarmt IT4Kids dit project alsnog. 
 • Giovanni van Bronckhorst Foundation
  Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand via een onderwijs- en sportprogramma aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Er is sportenderwijs aandacht voor begrijpend lezen, spelling en rekenen, maar ook voor zelfvertrouwen en ouderbetrokkenheid. IT4Kids heeft de eerste summerschool in Blijdorp Nederland ondersteund, waarbij kinderen op een sportieve, educatieve manier een zomerkamp krijgen aangeboden voor 45 kinderen, met alle mogelijke kansen die dit met zich meebrengt. Daarnaast is er voor 90 kinderen een zomerschool opgericht voor kinderen uit de doelgroep die een achterstand hebben opgelopen door COVID-19. Ook dit initiatief ondersteunt IT4Kids.
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor ruim 80.000 kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Naast de samenwerking met het landelijke Jeugdfonds Sport & Cultuur, gaan ook de lokale fondsen de innovatieve manier van fondsenwerving van IT4Kids inzetten. De fondsen gaan zoveel mogelijk hardware inzamelen van bedrijven uit hun netwerk. Gezamenlijk is er een toolkit uitgerold, die de lokale fondsen kunnen gebruiken voor hun eigen fondsenwerving.
 • Mentelity Foundation
  Bibian Mentel richtte in 2012 de Mentelity Foundation op om zich in te zetten voor mensen met een lichamelijke uitdaging. Bij de Mentelity Foundation willen zij door middel van bewegen laten zien dat mensen met een lichamelijk uitdaging tot veel meer in staat zijn dan zij zelf denken. Daarom organiseert de foundation meerdere evenementen zoals snowboardlessen, SUP-dagen, wintersportreizen en wakeboardclinics. De Mentelity Foundation, IT4Kids en TalentEmpowerment slaan de handen ineen met maar één doelstelling: kinderen met een lichamelijke beperking de kans bieden om te kunnen (winter)sporten. Met het geld dat via IT4Kids wordt gedoneerd, is er een Snowstarlocatie in Landgraaf geopend en is er een Snowboardfundag georganiseerd in september, waaraan 25 kinderen hebben deelgenomen.
 • N.E.C. Maatschappelijk
  N.E.C. Maatschappelijk wil betrokkenheid, verbondenheid en leefbaarheid in wijk en straat stimuleren door de disciplines sport, gezondheid en veiligheid in te zetten. Met het project N.E.C. United krijgen ongeveer 16 kinderen per wijk (in totaal 3 wijken) een jaar lang 2 x per week sportles. We helpen de kinderen hiermee in hun dagelijkse leven, zodat zij ook ná de lessen blijven profiteren van de geleerde skills.
 • Sven Kramer Academy 
  Sven Kramer is de schaatssport dankbaar. Daarom wil hij kennis, ervaring en netwerk borgen in een non-profitacademy die de jeugd en volwassenen middels schaatsen wil stimuleren meer te bewegen. De visie van Sven Kramer is om ieder kind in Nederland minimaal voor zijn 12e jaar één keer het plezier van schaatsen te laten ervaren. Met de academy wil hij een bijdrage leveren aan de toekomst van de Nederlandse schaatssport. De academy heeft een programma ontwikkeld, waarbij schoolschaatsen in de regio middels 3 lessen wordt gestimuleerd. Hierdoor kunnen meer kinderen in aanraking komen met schaatsen. IT4Kids gaat het schoolschaatsen in de lager sociaal‑economische wijken ondersteunen per eind december 2020, doorlopend in 2021.