Fondsenwerving


Om de projecten van de vaste goede doelen financieel te kunnen ondersteunen, heeft IT4Kids 2 inkomstenstromen:

1. (HARDWARE)DONATIES VAN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

2. JAARLIJKS GALA / FUNDRAISINGEVENT

Hardwaredonaties
De stichting zich tot doel gesteld om te focussen op hardwaredonaties. IT4Kids was altijd erg afhankelijk van de inkomsten van het gala en dat komt dit jaar nog nadrukkelijker naar voren. De focus is verlegd naar de donaties van bedrijven. De stichting heeft zich ten doel gesteld om de hardwaredonaties te verdubbelen ten opzichte van 2019. 

Er is veel energie gestoken in het opstellen van een propositie richting bedrijven, met de volgende aandachtspunten:
– Milieu: circulaire economie (proces 2e leven van hardware).
– Maatschappij: Wat doet sporten met een kind & geeft Skills4Life?
– Bijdragen mvo-doelstellingen bedrijf.

De hardwaredonaties van bedrijven komen van:
1. Bestaande donateurs;
2. De netwerkfounder en nieuwe medewerkers;
3. Het netwerk van goede doelen;
4. Sales.

Door de actieve houding en het beleid richting bedrijven, kunnen we met trots zeggen dat de goederendonaties in 2020 zijn verdubbeld. In totaal heeft de stichting 301.900 euro aan hardware donaties binnengehaald. Dit is bereikt door intensiever contact met bestaande donateurs te hebben en er is een start gemaakt door een community te bouwen (voornamelijk online, doordat netwerkevents niet plaats konden vinden door COVID-19). Ook wordt het netwerk van bestuursleden en medewerkers dagelijks ge├»nformeerd als er een algemene afspraak is geweest. 

De stichting haalt nu meer rendement uit de waarde door met meerdere verwerkingspartners te werken.

Daarnaast zien we een grote groei in de hardwaredonaties via het netwerk van de goede doelen. Een aantal vaste beneficianten (met name Jeugdfonds Sport & Cultuur, FC Utrecht Maatschappelijk en N.E.C. Maatschappelijk) weten bedrijven te activeren om hardware te doneren, waarmee ze hun donatie aanzienlijk kunnen verhogen naast de vaste vergoeding. Van de waarde die via hun netwerk aan hardware wordt aangebracht, gaat 70% naar het desbetreffende goede doel en gaat 30% naar IT4Kids voor de verwerking. Dit zorgt voor een extra doelbesteding.

Omdat IT4Kids sterk afhankelijk is van de inkomsten van een fondsenwervingevent en een dergelijk event dit jaar niet kon plaatsvinden, moest de focus nog meer op de inkomsten van hardware komen te liggen. De mankracht in de kleine organisatie is beperkt. Daarom is IT4Kids in Q4 een pilot begonnen om afspraken te genereren via een leadbureau. In 2021 hoopt de stichting hier de vruchten van te kunnen plukken.

-De doelstelling als % van de totale lasten is 64,1%.
-De doelstelling als % van de totale baten is 83,6%.
-De wervingskosten als % van de geworven baten zijn 42,9%.

Gala
Al snel werd duidelijk dat het grootse gala van IT4Kids niet door kon gaan door COVID-19. Er werd een alternatief fondsenwervend evenement bedacht: een bijzonder concept dat in meerdere kleinere horecagelegenheden zou plaatsvinden op 31 oktober. Helaas kon door de sluiting van de horeca ook dit event niet doorgaan. Het projectteam heeft dit evenement binnen 6-7 weken opgetuigd. De verwachting is dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen en alles in Q1 van 2021 uitgerold kan worden en het alsnog georganiseerd gaat worden. Een aantal tafelkopers heeft de factuur van het fondsenwervingevent al betaald, hetgeen de extra inkomsten in 2020 op 40.600 euro brengt.