Proces hardwaredonaties

Proces
Het gehele proces van de inzameling van afgeschreven hardware en de waarde hiervan, draagt bij aan de circulaire economie. De hardware die wordt opgehaald door een verwerkingspartner van IT4Kids krijgt een tweede leven of de spare parts worden eruit gehaald. Mocht het niets waard zijn, dan wordt de IT-apparatuur conform de Europese regelgeving afgevoerd. Dit alles draagt bij aan het milieu (o.a. vermindering CO2‑uitstoot). De waarde van deze hardware geeft kinderen vervolgens een duurzame (sport)kans.

IT4Kids wil bedrijven bewust maken van dit proces:
– Laat de afgeschreven hardware niet in de kast liggen.
– Geef de apparatuur een zinvolle betekenis.
– Het inleveren van afgeschreven hardware aan IT4Kids draagt bij aan de mvo-doelstellingen van een bedrijf. 

Binnen de communicatiestrategie van IT4Kids wordt volop aandacht besteed aan hoe dit proces bijdraagt aan een betere wereld en hoe bedrijven worden ontzorgd door IT4Kids.

Samenwerkingspartners
Naast de goededoelenpartners heeft IT4Kids samenwerkingen met verwerkingspartners die over de juiste verwerkingscertificaten beschikken. In 2019 werd in nagenoeg alle gevallen de afgeschreven hardware van bedrijven verwerkt door slechts één partner.  Eén van de doelstellingen was om in 2020 meerdere verwerkingspartners te vinden, om zo de hoogst mogelijke waarde te behalen voor de Stichting. IT4Kids werkt nu samen met drie verwerkingspartners met ieder zijn specialisme. IT4Kids wil de donateurs op deze manier ontzorgen en voorkomen dat zij aan cherry-picking doet.