Hoe gaan wij te werk?

Aan het begin van de professionalisering (eind 2019) hebben we met het team de kernwaarden en doelgroepen bepaald. In de gehele strategie hebben we hierop voortgeborduurd.

Kernwaarden

Om kinderen #skills4life via IT4Kids te kunnen bieden, hebben we 4 kernwaarden benoemd:

 1. ONTWIKKELING
  Sport is meer dan een uitlaatklep. Sport geeft kinderen de mogelijkheid om #skills4life te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij een organisatie met focus op ontwikkeling en innovatie.

 2. BEWUSTWORDING
  Wij zien het als onze taak om kennis te delen over het belang van sport voor kinderen en bedrijven bewust te maken van de kans die hardware biedt.

 3. GEZAMENLIJKHEID
  Wij geloven dat mensen samen mooie dingen maken en verbinden ons netwerk daaraan. We werken samen met goede doelen en partners die onze visie delen.

 4. DUURZAAMHEID
  Duurzaamheid is wat ons drijft. Ons doel is altijd om kinderen een duurzame sportkans te geven. Daarnaast is het ophalen van hardware en het gecertificeerd afvoeren duurzaam voor het milieu.

Doelgroepen
In de gehele communicatiestrategie hebben we ons gericht op de volgende doelgroepen, de kernwaarden in acht genomen:

 1. Bedrijven / partnerships;
 2. Goede doelen;
 3. Particulieren.