Impact in beeld

Sustainable development goals
SDG’s (sustainable development goals): er zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. IT4Kids heeft 6 SDG’s geselecteerd die centraal staan in haar missie, visie en strategie op lokaal en nationaal niveau, om zo bij te dragen aan een betere wereld. (geen armoede, goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, ongelijkheid verminderen, verantwoorde consumptie en productie en partnerschap in doelstellingen).

Maex impactmeting IT4Kids: 3.970.000 euro
IT4Kids heeft de MAEX Impactmeting gedaan. Via het invullen van de social handprint komt IT4Kids op 6 SDG’s met een indicatieve impactwaarde van 3.970.000 euro! 

De impactwaarde is het totale bedrag dat belanghebbenden tezamen besparen of in reguliere economie bereid zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten en effecten, uitgedrukt in euro’s. Dit bedrag is een indicatie en is gebaseerd op externe bronnen: MKBA’s (maatschappelijke kosten-batenanalyses), wetenschappelijke onderzoeken, maatschappelijke prijslijsten, et cetera. De daadwerkelijke waarde in een specifieke situatie kan daarom afwijken van deze indicatie. 

Als de stichting via de website wordt benaderd, verwerken wij alleen naam, telefoonnummer en de vraag die ons is gesteld.

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als de website wordt bezocht. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP‑adres van de bezoeker opgeslagen.

De gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht.