Voorwoord bestuur

2020 was ondanks COVID-19 een mooi jaar voor IT4Kids. Het jaarlijkse fundraisingevent kon niet doorgaan, maar toch hebben we meer goede doelen financieel kunnen ondersteunen met projecten die dezelfde missie hebben als wij: fysiek of financieel beperkte kinderen een duurzame sportkans bieden. 

Uit het jaarverslag blijkt dat de professionaliseringsslag die de stichting eind 2019 is ingeslagen, haar vruchten afwerpt. IT4Kids heeft meer bekendheid gegenereerd, meer gefocust op impact en meer ingezet op duurzaamheid in de breedste zin van het woord (sportkansen, samenwerkingsvormen en een tweede leven voor IT-apparatuur). Naast dat we tweemaal zoveel goede doelen gesteund hebben, heeft IT4Kids tweemaal zoveel afgeschreven hardware ingezameld (omzet) van bedrijven. Met iedere donatie geven wij meer fysiek of financieel beperkte kinderen een duurzame sportkans. Door de impact en het maatschappelijk belang, die wij samen creëren met onze partners en goede doelen, wordt IT4Kids steeds meer erkend als innovatieve fondsenwerver met aandacht voor SDG’s (sustainable development goals): doelen die de wereld mooier maken. IT4Kids heeft de ambitie om internationaal middels sport dit doel te bereiken. 

Meerjarenplan

In 2021 bereiden we ons samen met het bestuur voor op een nieuw meerjarenplan, met daarin een missiegedreven aanpak en veel aandacht voor de bijdrage van IT4Kids aan verduurzaming (partnerships, sportkansen en milieu). De goededoelenwereld staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Daarin is de inzameling van afgeschreven hardware van bedrijven een duurzame en innovatieve manier van fondsenwerving. Meer dan ooit vraagt dit om een slagvaardige bewuste maatschappij. Met kennis en kunde op het gebied van verwerking van IT-apparatuur, met een focus op de bewustwording van bedrijveninzet, zet IT4Kids zich samen met partners in voor een veerkrachtige en maatschappelijke samenleving.

COVID-19

De coronacrisis, die de wereld sinds begin 2020 in zijn greep houdt, laat ook in goededoelenland zijn sporen na. IT4Kids ziet echter ook de positieve kant: een veranderde werksituatie bij bedrijven. Er vindt volop aanschaf en vervanging van thuiswerkplekken en desktopplekken plaats. Samen met partners en stakeholders gaan we het netwerk van IT4Kids verder uitbreiden en zullen we inspelen op de marktomstandigheden. 

IT4Kids heeft niet stilgezeten tijdens de COVID-periode en heeft 2 initiatieven ontwikkeld om de groeiende doelgroep te helpen met de campagnes: Doneereenleerkans.nl en Steunjouwsportclub.nl. Met Doneereenleerkans.nl ontwikkelde IT4Kids een platform waarbij consumenten en bedrijven hun oude laptop, telefoon of tablet in het begin van de coronatijd konden doneren aan kinderen die geen thuisonderwijs konden volgen. Partner DHL zorgde voor gratis verzending en IT4Kids wist een verwerkingspartij te vinden die de apparatuur gecertificeerd schoonmaakte en deze via de goede doelen van IT4Kids een goede bestemming wist te geven.

Doordat de kantines dicht zijn, competities stilliggen en er geen evenementen plaatsvinden, vreest 4 op de 10 sportclubs voor ondergang. IT4Kids ontwikkelde met Steunjouwsportclub.nl een campagne waarbij de verenigingen met een uitgebreide toolkit hun bedrijvennetwerk kunnen activeren om hardware via IT4Kids in te zamelen. De waarde hiervan doneert IT4Kids vervolgens rechtstreeks aan hun sportclub. Hiermee won IT4Kids 150.000 euro coronacampagnebudget van Vakmedianet.

Hoewel het jaarlijkse gala geen doorgang heeft kunnen vinden en ook door het alternatieve fundraisingevent een streep ging in verband met de sluiting van de horeca, mist IT4Kids als jonge professionele organisatie een groot deel van de inkomsten. Er is weliswaar een ruime stijging van de hardwaredonaties, maar het fundraisingevent is de komende jaren hard nodig. Hier spelen wij in 2021 op in door nog meer de focus te leggen op de hardwaredonaties en de spreiding van kleinere fundraisingevents. 

Ten aanzien van de continuïteit van IT4KIds: Er staan ons voldoende reserves ter beschikking om dit mindere jaar op te vangen. 

De impact van de crisis speelt ook een grote rol in de ontwikkeling van ons beleid voor de komende jaren. Hierover staan we voortdurend in contact met onze stakeholders, partners en donateurs.

Met het team van directie, medewerkers en adviseurs gaan we vol energie en vertrouwen verder in 2021 om ons te blijven ontwikkelen, zodat we meer kinderen #skills4life kunnen geven door middel van sport.

Veel leesplezier!

Bestuur IT4Kids
Jordy Kool, Aat vd Polder, Martijn van Rijn & Annelotte van Berkel