10 jaar IT4kids - 10 punten waar Jordy Kool trots op is

Op 5 april 2023 viert IT4Kids haar 10-jarig bestaan. Een mooi moment voor founder Jordy Kool om terug te blikken op alle mooie momenten en stil te staan bij de 10 dingen waar hij het meest trots op is. “Eerlijk gezegd weet ik niet of ik het ga redden met ‘maar’ 10 dingen waar ik trots op ben, want het zijn er veel meer. Maar als ik de hoogtepunten voor mijzelf moet noemen, is dit waar ik extreem trots op ben.”

 • Alle stappen die het IT4Kidsteam onder leiding van Colette Zee heeft gezet – niet alleen in groei, qua donaties en inkomsten, maar ook in het verder professionaliseren van de stichting.

 • De vrijwilligers van Infotheek die ons bij de start belangeloos wilden helpen en waarvan een grote groep nog steeds betrokken is bij IT4Kids.

 • Een steeds maar groeiende groep Business Friends, die ons supporten en ons in staat hebben gesteld om onze afhankelijkheid van de founders – Infotheek en mijzelf – te verkleinen, zodat IT4Kids ook een jubileum kan vieren als zij 25 jaar bestaat.

 • Dat IT4Kids niet de ‘Jordy Koolstichting’ is, maar echt IT4Kids, backed by een steeds groter groeiende groep professionals, vrijwilligers, donateurs, ambassadeurs, adviseurs en sporters. Mijn ultieme doel is dat ik alleen nog maar de persoon ben die de stichting is begonnen en dat anderen in staat zijn om de stichting verder uit te bouwen, zoals we dat ook zakelijk hebben gedaan.
 • De samenwerking met de verschillende goede doelen en hun projecten, die grote impact maken. We hebben tienduizenden kinderen laten sporten en de groep die we supporten, wordt steeds groter.

 • De gala’s die we jaarlijks organiseren, waarbij plezier centraal staat en niet het ophalen van geld – wat overigens wel altijd de uitkomst is. Het gala is bedoeld als een feestje waarnaar je ieder jaar wil terugkomen met familie, vrienden of collega’s: een jaarlijks event waarnaar je uitkijkt. Ik geloof dat dit voor een groot deel al zo is!

 • Het opstarten van projecten met onze sportambassadeurs.We zijn inmiddels in staat om samen met deze ambassadeurs iets terug te doen voor de maatschappij, waardoor sporters niet zelf het wiel hoeven uitvinden en geen tijd en energie verloren gaan, maar wij kunnen fungeren als katalysator.

 • Dat grote bedrijven apparatuur aan ons doneren een ons gebruiken om goede doelen te selecteren, maar ook dat steeds meer individuen en families ons hiervoor weten te vinden – een bevestiging dat wij de partij worden die we willen zijn:
  • de partij die sporters in staat stelt te sporten en hen helpt om ze in staat te stellen iets terug te doen voor de maatschappij;
  • de partij die families en individuen in staat stelt om via ons geld te doneren aan goede doelen en de impact te meten, zodat zij weten dat het geld goed terechtkomt;
  • de partij die IT-donaties van bedrijven omzet in geld, doneert aan goede doelen, de impact meet en feitelijk alles uit handen neemt.

 • De stap die we nu kunnen zetten met onze stichting‑bv, IT2Return, zodat we eigen verwerking van de IT-apparatuur kunnen realiseren – iets waar we al vanaf de start zicht op hadden, maar wat we ons nog niet konden veroorloven. Hierdoor houden we nu netto meer geld over om te doneren aan goede doelen en kunnen we nog meer kinderen laten sporten.

 • Onze Raad van Advies en bestuursleden, die zich kosteloos inzetten voor IT4Kids. Maar ook familie en vrienden die zich gecommitteerd hebben en belangeloos hebben geholpen, hebben me in positieve zin geraakt en ontroerd.