Jaarverslag 2020

logo def 21jan2021_Tekengebied 1 kopie 1

Voorwoord bestuur

2020 was ondanks COVID-19 een mooi jaar voor IT4Kids. Het jaarlijkse fundraisingevent kon niet doorgaan, maar toch heeft IT4Kids meer goede doelen financieel kunnen ondersteunen met projecten die dezelfde missie hebben als IT4Kids.

Over IT4Kids

Met het meerjarenplan 2021 – 2024 zet IT4Kids de koers voort die het in 2020 ingeslagen is. We intensiveren dit met als doel het creëren van economische, maatschappelijke en financiële impact. Lees hier meer over onze strategie.

Hoogtepunten IT4Kids 2020

Een factsheet met cijfers van 2020!

 

Organisatie

IT4Kids is een onafhankelijke fondsen wervende goededoelenorganisatie. Zij heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor donaties, giften, schenkingen onder een gunstig fiscaal regime vallen. 

Samenstelling bestuur

Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken van IT4Kids. Het bestuur bestaat uit 4 leden.

Raad van Advies aan het woord

IT4Kids heeft een Raad van Advies ingesteld met als doel om directie en bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. 

Donateurs aan het woord

In 2020 verwelkomde IT4Kids 72 nieuwe donateurs. Bedrijven die de Stichting een warm hart toedragen. Van kleine geldelijke donaties, advies in natura of hardware donaties. IT4Kids sprak een aantal supporters. 
 

Doelrealisatie

IT4Kids streeft ernaar om samenwerkingen aan te gaan met goede doelen die dezelfde missie / visie en impact hebben. Daarom is IT4Kids van 4 naar 9 goede doelen gegaan in de ondersteuning. Mede hiermee is de doelbesteding met 65% gestegen ten opzichte van 2019.

Rol ambassadeurs

Het ambassadeursteam is uitgebreid van 6 naar 9 sportpersoonlijkheden. In 2020 is een start gemaakt om de ambassadeurs meer in hun kracht in te zetten in hun verschillende vakgebieden. 

Campagnes tijdens COVID-19

Tijdens Covid-19 zijn twee mooie initiatieven ontwikkeld: Doneereenleerkans.nl en Steunjouwsportclub.nl

Terugblik en toekomst

Ondanks de onzekerheid heeft IT4Kids een mooi jaar doorgemaakt. De beoogde professionaliseringsslag en groei met focus op impact is voortgezet en de doelstellingen zijn nagenoeg allemaal behaald. In 2021 en verder zetten wij in op impact en bereik.

Directie en medewerkers

De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directeur van de stichting, Colette Zee en Vincent van Voorden is de projectmanager. Daarnaast werkt IT4Kids met freelancers en vrijwilligers.

Proces hardwaredonaties

Het gehele proces van de inzameling van afgeschreven hardware en de waarde hiervan, draagt bij aan de circulaire economie. De hardware die wordt opgehaald  krijgt een tweede leven of de spare parts worden eruit gehaald.

Impact in beeld

IT4Kids heeft 6 SDG’s geselecteerd die centraal staan in haar missie, visie en strategie op lokaal en nationaal niveau, om zo bij te dragen aan een betere wereld.

Hoe gaan wij te werk?

Aan het begin van de professionalisering (eind 2019) heeft IT4Kids met het team de kernwaarden en doelgroepen bepaald. In de gehele strategie heeft IT4Kids hierop voortgeborduurd.

Fondsenwerving

Om de projecten van de vaste goede doelen financieel te kunnen ondersteunen, heeft IT4Kids 2 inkomstenstromen: hardwaredonaties en fundraisingevent.

Communicatie doelen

De focus begin 2020 is gericht op awareness en impact maken. In 2020 heeft IT4Kids een online bereik van 2,6 miljoen gegenereerd. 

Jaarrekening 2020

Bekijk hier het jaarverslag 2020 van IT4Kids.