Word donateur

Doneer hardware. Help kinderen sporten en spelen in Nederland. 

Over IT4Kids

Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen waarvoor sport en spel niet vanzelfsprekend is. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van het bestaansminimum. Dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen sporten. Waarden en skills als respect, weerbaarheid, samenwerken, omgaan met verlies worden geleerd bij het meedoen aan sporten. Waarden en skills die zo belangrijk zijn in elke fase van ons leven. IT4Kids vindt dat elk kind moet meedoen!

 

IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die zich inzetten voor kinderen.

''Als iedereen zijn of haar afgeschreven hardware doneert, dan heeft ieder kind in Nederland de kans om te sporten!'' - Founder Jordy Kool

Missie & Visie

Ieder kind moet kunnen spelen en sporten 

Ieder kind moet kunnen participeren in sport en spel. Sport is een uitlaatklep, sport is leuk en sport is vooral goed voor de ontwikkeling van een kind. Door te sporten met leeftijdsgenoten bouw je aan #skills4life. Zoals: discipline, samenwerken, zelfvertrouwen, respect en mentale weerbaarheid.

Stichting IT4Kids helpt daarbij door diverse projecten van goede doelen te ondersteunen die kinderen, die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen op sportief vlak, een sportkans geven. 

Onze visie

In 2030 willen wij dat alle kinderen die niet kunnen sporten (om fysieke of financiële redenen), de kans hebben om te kunnen participeren in sport.

Missie & Visie

Ieder kind moet kunnen spelen en sporten 

Ontwikkeling

Sport is meer dan een uitlaatklep. Sport geeft kinderen de mogelijkheid om #skills4life te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij een organisatie met focus op ontwikkeling en innovatie.

Bewustwording

Wij zien het als onze taak om kennis te delen over het belang van sport voor het kind en bedrijven bewust te maken de waarde van hun afgeschreven/oude hardware, zodat ze hiermee kinderen een sportkans bieden.

Samen

Wij geloven dat mensen samen mooie dingen maken en verbinden dan ook ons netwerk. We werken samen met goede doelen en partners die onze visie delen. We hebben één ding gemeen: we vinden dat ieder kind een (sport)kans verdient!

Duurzaam

Duurzaamheid is wat ons drijft. Ons doel is altijd om kinderen een duurzame sportkans te geven. Daarnaast krijgt alle hardware een tweede leven of wordt milieuvriendelijk 

gerecycled. Onze manier van werken is altijd duurzaam voor het milieu.

ANBI

IT4Kids – Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Op 8 juli 2015 heeft IT4Kids haar Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status verkregen. Dit betekent dat IT4Kids als officieel goed doel erkend is door de overheid waardoor het voor donateurs, met terugwerkende kracht, vanaf januari 2015 mogelijk is om de giften en donaties aan IT4Kids van de inkomstenbelasting af te trekken.
 

Wat is een ANBI status?
De overheid stimuleert giften en donaties aan goede doelen en wil hiermee het geven en doneren aan erkende goede doelen bevorderen. Om deze reden biedt de overheid de mogelijkheid giften en donaties van de inkomstenbelasting af te trekken. Erkende goede doelen ontvangen dan ook een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Aan de aftrekbaarheid zijn twee voorwaarden verbonden:


1. Alleen het bedrag aan giften/donaties dat 1% van het eigen drempelinkomen en dat van de eventuele fiscale partner te boven gaat kan worden afgetrokken. Het af te trekken bedrag moet bovendien minimaal

€ 60 bedragen.


2. De maximale aftrek is bovendien 10% van het / beider verzamelinkomen.

ANBI publicatieformulier

TEAM IT4KIDS

Jordy Kool 

Founder & Voorzitter bestuur

unnamed.jpg

Martijn van Rijn

Secretaris bestuur

Marlissa van der Kamp

Marketing

Colette Zee 

Directeur

_DSF5775_edited.jpg

Aat van de Polder

Fundraiser bestuur

Vincent van Voorden

Project Manager

Annelotte van Berkel

Penningmeester bestuur

unnamed.jpg

Lara Kool

Ambassadeur

Raad van Advies

Ton van Garderen - Apple

Marco Hoogerland - Talentenacademie

Ruben Houkes - Schooljudo

Marjolijn Meijer - Urban Gym Group

Liesbeth Pruijs - The Next Level

Rik Stikkelbroeck - Hogenhouck M&A

Jeroen van der Toorn - Entrepeneur

Eugene Tuijnman - SLTN